Parada ecvestra organizata cu prilejul Zilei Nationale la Radauti

Centrul Cultural PETRE ŢUŢEA Bucovina
Fondat pe locul celui de-al doilea Descălecat în A.M.D. 2006
R.N.A.F.nr.101/A/2006 str.Ştefan cel Mare, nr.97A. 725400-Rădăuţi. jud. Suceava e-mail: CdlCV@yahoo.com Tel.:0728/123-683, 0745/040-737

Cu ocazia Zilei Naționale a României spre a celebra împlinirea a 220 de ani herghelii la Rădăuți Centrul Cultural PETRE
o de la înființarea primeiSilvică Suceava a organizat o parada ecvestră la care ŢUŢEA în parteneriat cu Direcția
au participat cele mai reprezentative exemplare cabaline de SHAGYA ARABA produse de
Herghelia Rădăuți, dar și două exemplare din rasa Amazon Semigreu de Bucovina aparținând acesteia.
La parada ecvestră ce a parcurs principalele artere din centrul municipiului,  au participat și exemplare cabaline de SHAGYA ARABA aparținând ansamblului de reconstituire istorică Ordinul Mușatinilor din Rădăuți și respectiv Hanului Voievozilor din Horodnicul de Sus.

Parada s-a încheiat în curtea Mănăstirii Bogdana cu o festivitate în cadrul căreia toți caii participanți la paradă au primit din partea Centrului Cultural PETRE  ŢUŢEA și a ROMVAC – care a dorit să răsplătească performanța centrului hipic rădăuțean, câte o diplomă de onoare, iar călăreților le-au fost oferite câte o tolbă Romvac cu literatură cu profil hipic.

Din dorinta de răsplăti aprecierea de care s-a bucurat în rândul rădăuțenilor inițiativa de a reînvia această tradiție din secolul trecut, pierdută ca și multe alte tradiții rădăuțene, spre a readuce în atenția naționalăacestă simbol puternic al Ținutului Rădăuților, organizatorii să permanentizeze
manifestare invitând încă de pe acum publicul rădăuțean la parada ecvestră din 1 decembrie 2013.

Mirel REMESCU
Director MarCom

Istoria hergheliei de la Rădăuţi se deapănă din anul 1792, când este înfiinţată LANDESGESTUETTS –
UND REMONTIERUNGS DEPARTEMENT IN DER BUCOWINA ZU RADAUTZ pentru a se asigura necesarul
de cabaline pentru cavaleria armatei, începându-se cu 1400 capete (cai moldoveneşti, ruseşti, poloni, turceşti).
După începerea primului Război Mondial herghelia a fost evacuată în Austria, iar după terminarea
conflagraţiei, în 1918, statul român o reînfiinţează, împroprietărind-o cu 3253 ha (721 ha teren arabil, 529 ha fâneţe naturale, 1294 ha păşune naturală, 464 ha pădure şi 221 ha teren ocupat de clădiri, drumuri, şanţuri şi teren neproductiv).
În anul 1818 herghelia se reorganizează, iar creşterea semisălbatică este suprimată (monta liberă
încetând), procesul de reproducție făcându-se după principii zootehnice modern în 16 secţii, coordonate de la Rădăuţi.
În 1869 herghelia trece de la Ministerul Armatei la Ministerul Agriculturii.
Actualmente, herghelia este tutelată de Regia Natională a Pădurilor ROMSILVA, prin Direcţia Silvică
Suceava, conform O.U.G. nr. 139/17.10.2002.

Galerie foto