Comunicat ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANTA

COMUNICAT

În luna iulie 2013 a început pilotarea instrumentelor de management destinate eficientizării proceselor manageriale din companiile românești beneficiare ale proiectului

ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ.

În urma unei ample analize realizate de consultanți români specializați în managementul și dezvoltarea afacerii, a fost dezvoltat un set de instrumente de management care acoperă domenii precum resursele umane, procedurile sau procesele. Printre aspectele acoperite de instrumentele dezvoltate se regăsesc: eficientizarea proceselor manageriale interne, dezvoltarea de proceduri interne de lucru eficiente, comunicarea internă, inducția noilor angajați, evaluarea satisfacției personalului sau planul de dezvoltare personală.

Odată finalizate, instrumentele au fost pilotate în cadrul unor ateliere de lucru, pe parcursul cărora specialiștii în management au avut ocazia să testeze și să evalueze instrumentele de management propuse. În evaluare s-au avut în vedere criterii precum: specificitatea mediului de afaceri autohton, aplicabilitatea directă a instrumentelor în companiile românești din diferite domenii, provocările cărora managerii trebuie să le facă față în contextul unei economii de criză sau creșterea indicatorilor de performanță organizațională.

Au fost identificate punctele tari și punctele de îmbunătățit, astfel încât aceste instrumente să poată fi direct aplicate și să conducă la atingerea unor rezultate optime în companiile în care vor fi aplicate, utilizarea lor traducându-se ulterior în beneficii imediate pentru mediul de afaceri românesc.

În etapa următoare, managerii din companiile beneficiare vor fi cei care vor testa și vor evalua instrumentele de management, identificând oportunitatea utilizării acestora în propriile companii.

Specialiștii noștri vor fi alături de manageri în procesul de aplicare a instrumentelor și a soluțiilor propuse, prin intermediul unor servicii de coaching și consultanță managerială oferite în toamna acestui an, în cadrul proiectului ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ.

Proiectul ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚĂ este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, fiind implementat de Schultz Consulting în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii săi, Camera de Comerț și Industrie Suceava și Fundația „Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie” – Filiala Brașov, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013.

Mai multe informații despre proiect și despre activitățile acestuia, precum și despre serviciile integrate de care vor beneficia companiile selectate, pot fi găsite pe site-ul beneficiarului: www.schultz.ro sau pe site-urile partenerilor: www.ccisv.ro (Regiunea Nord-Est) și www.srafbv.ro (Regiunea Centru).

Persoană de contact: Lucian Gheorghiu, Coordonator Regional Nord-Est. E-mail:antreprenor@ccisv.ro